ความมุ่งมั่นของเรา

วิสัยทัศน์

"มุ่งเน้นการเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจน้ำมันปาล์มที่มีการดำเนินการ ตาม BCG Model อย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

1. เพื่อผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ 2. ผลิตน้ำมันพืชบริโภคให้เป็นที่ยอมรับต่อสากล 3. เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถปลูกและขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าต่อการลงทุน 4. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเพิ่มขึ้น โดยนโยบายขยายพื้นที่การปลูกปาล์มน้ำมันของรัฐบาลเพื่อผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศและเพิ่มผลิตดังกล่าวสำหรับการนำน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันพืชบริโภค 5. ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

N new opportunity แสดงถึงเชาว์ปัญญาทางธุรกิจด้วยการใช้โอกาสที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และเปลี่ยนให้เป็นแผนปฏิบัติงานหรือแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ E empathy เข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด หรือประสบการณ์ของผู้อื่น โดยการเอาใจเราไปใส่ใจเขาจินตนาการว่า หากอยู่ในสถานการณ์นั้นจะเป็นเช่นไร W winning atitude ปรารถนาในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายหมายสูงสุด โดยพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าดีหรือร้ายในระหว่างดำเนินการ B bravery กล้าหาญ หมายถึง ความกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออันตรายหรือความยากลำบาก หรือสถานการณ์ยุ่งยากไม่สบายใจ I inclusion เคารพและปฏบัติต่อผู้คนอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคล แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความรู้สึกเป็นทีมเดียวกันได้ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด O operational Excellence Framework ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1. การจัดการอย่างเป็นระบบ 2. สัมฤทธิ์ผลของการบริหารจัดการ 3. วัฒนธรรมการปฏิบัติงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

X